ROT-avdraget

Golv av både trä och betong får ständigt skador, blir smutsiga och utsätts för slitage. Dessutom behöver ett nytt golv behandling för optimal funktion.

För att få ett vackert golv är det viktigt att regelbundet anlita en golvslipare som slipar och behandlar golvet. Våra golvslipare har lång erfarenhet och garanterar att arbetet utförs på bästa sätt, samt att kunden får en bra tjänst för pengarna. Trots detta är en golvslipning inte helt gratis eftersom den kräver maskiner, material och erfarna golvslipare.

Nyttja ROT-avdrag för golvslipning i Göteborg

Med ROT-avdraget blir golvslipningen billigare för kunden när man kan göra ett avdrag på upp till 30% av kostnaden. På så sätt behöver du inte välja mellan en god ekonomi och ett vackert hem med ett nyslipat golv.